Teamontwikkeling

Is het mogelijk om van dit management team, een groep van professionals of een bepaalde afdeling een top team te maken? Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. Iedereen wil een team dat in staat is om elkaar op een respectvolle manier feedback te geven, elkaars talenten te benutten, ieder zijn of haar plek in het team weet te accepteren, gezamenlijk doelen weet te behalen, in staat is om successen te vieren en een gezamenlijke visie en missie uit te dragen. Het is en blijft maatwerk en een proces wat een lange adem vraagt van leidinggevende en teamleden.

Leiderschapsontwikkeling van sturend naar verbindend

Het is de verantwoordelijkheid van een leidinggevende om te zorgen dat een groep van professionals als team gaat samenwerken. Veel leidinggevenden denken met afspraken en sturing van een groep mensen een team te kunnen smeden. Iemand die strak aangestuurd moet worden zit op de verkeerde plek. Een team ontwikkelen start met de juiste mensen te selecteren en ze op de juiste plek in te zetten. De juiste mensen hebben begeleiding en leiding nodig. Het verbinden van mensen, met ieder zijn of haar karakter, drijfveren, kwaliteiten en ervaringen, in een team is een uitdaging.

De rol van de eindverantwoordelijke van het team vaak een leidinggevende of directeur is cruciaal. Hoe geeft hij of zij leiding? Hoe begeleid hij of zij de mensen in het team als het gaat om persoonlijke groei en professionele ontwikkeling? Wat wil hij of zij met het team bereiken? Wat doet een eindverantwoordelijke wel of juist niet waardoor het team kan groeien en ontwikkelen? In de praktijk wordt deze stap nog weleens overgeslagen.

De eerste stap in teamontwikkeling

De eerste stap is dus de bereidheid van de leidinggevende, om zelf te reflecteren, in beweging te komen en veranderingen op te pakken. Het realiseren van groei en ontwikkeling in een team heeft altijd te maken met gedrag en het maken van keuzes. Het succes van teamontwikkeling vraagt van een leidinggevende om alle teamleden bereid te krijgen om naar zichzelf te kijken en te investeren in de onderlinge samenwerking. Teamontwikkeling is een proces en geen teamuitje!

Opdrachtgevers

Vanaf 2015 actief bij diverse opdrachtgevers in de publieke sector, de zorg, het MKB en de financiële sector met vraagstukken op het gebied van teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

 • ABN AMRO

 • FinTree Academy

 • Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht

 • DJI Academy

 • Dienst Vervoer en Ondersteuning Assen

 • Functioneel Beheer en Dienstenmanagement binnen de Directie Informatievoorziening (DI)

 • Exodus nazorgorganisatie voor gedetineerden

 • Gemeente Leeuwarden

 • Terwille Verslavingszorg

 • KvK Mobiliteitscentrum

 • Management Drives

 • Mobiliteitscentrum DJI

 • Opleidingsinstituut DJI

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 • Roelofs & Haase Projectontwikkeling

 • Stevens Van Dijck Bouwmanagers en adviseurs

 • AevesBenefit

 • de Bibliotheek Noord Fryslân

EverDevelop | FinTree Academy
EverDevelop | Gemeente Leeuwarden
EverDevelop | ABN Amro
EverDevelop | KvK
EverDevelop | Exodus
EverDevelop | Roelofs en Haase
EverDevelop | Ministerie Justitie en Veiligheid
EverDevelop | DJI Academy
EverDevelop | Stevens en van Dijck